Academie

Een doorlopend verslag over mijn ervaringen , vorderingen, resultaten, commentaren en afbeeldingen tijdens mijn opleiding keramiek aan de Kunstacademie te Arendonk, België.
Begin september 2020 ben ik, na lang twijfelen, begonnen met de intentie om met name mijn keramische vormgeving- en decoratie vaardigheden verder te ontwikkelen.

Voorbereiding tentoonstelling “Selfies”

 

 

 

 

 

 

Na een vrij korte en intensieve voorbereiding, is inmiddels is de tentoonstelling bezocht door zo’n 300 mensen.
Mijn bijdrage aan de tentoonstelling behelst “Selfi
es”; doe eens analoog!” en en is onderdeel van de tentoonstelling van een 10-tal leden van de Bergeijkse Kunstenaarsvereniging in de voormalige basisschool St. Bernardus op ‘T loo te Bergeijk.
Voor dit onderdeel kan zowel door volwassenen als jeugdigen een workshop worden aangevraagd en speciaal voor de schoolgaande (basisschool)jeugd is een lesbrief gemaakt.

Kunstplein Heiloo

Gisteren, 22 juni, heb ik Daniël Bende ontmoet tijdens het “Kunstplein” te Heiloo. Ik volg al een hele poos zijn blog en dan is het altijd bijzonder hem in levende lijve te ontmoeten. Zonder zijn andere werk tekort te willen doen, was ik erg gecharmeerd van zijn “rode” Tin-Chroom glazuur. Het geglazuurde  keramische object voelde bijzonder prettig aan. Niet zo kil en koud zoals hoog glanzend geglazuurde objecten, maar bijna een zachte en ” spekachtige” sensatie.

 

Urn 8 Ltr.

8 Ltr. Urn in opbouw

De urn zelf heeft zijn definitieve vorm.
De deksel moet nog afgedraaid worden. Door de hoge luchtvochtigheid, vanwege de vele regen van de laatste tijd, duurt het langer als anders alvorens de klei droog genoeg is om deze af te kunnen draaien.

Bezoek aan Engelse tuin te Venray

Zondag werd het nieuwe seizoen van de Engelse tuin geopend met een kleine muzikale omlijsten en een toespraak van Carla Clevers en de onthulling van een nieuw sprankelend blauw polyester beeld van de hand van Dam uit Waalre.

Het beeld van mij dat vorig jaar in de tuin
geplaatst werd is inmiddels gedeeltelijk
verroest. Daardoor krijgen de stroken plaatijzer een extra accent zoals het beslag van een houten boom.
Nog steeds dik tevreden over het eindresultaat. Samen met het blauwe beeld van Theo krijgt deze kleur langzamerhand de overhand in het park.

 

Stijlparade

Naast mijn activiteiten als secretaris van de BKV maak ik onderdeel uit van een groepje enthousiastelingen die het onderdeel van de inrichting van het Ploegterrein i.v.m. de Stijlparade (van 17 t/m 29 augustus) voor hun rekening neemt.
Vandaag een definitieve afspraak kunnen maken met Frank Werts, directeur van Diffutherm, voor de tijdelijke opslag van pallets die we gaan gebruiken als “podium” voor de openluchttentoonstelling in het park “Zitten is een werkwoord”. Een gevleugelde uitspraak van Rietveld n.a.v. commentaar op zijn stoelontwerp m.b.t het ontbreken van enig zitcomfort.
Via de Bergeijkse firma Kersten Trading Nederland het benodigde aantal van 200 pallets toegezegd gekregen. Kan dus morgen tijdens de vergadering een deel van mijn taken weer afvinken.

Artist in Residence

   

 

 

 

Vandaag heb ik mij ingeschreven voor het project “Artist in Residence” dat geïnitieerd is door de Bergeijkse Kunstenaarsvereniging, waar ik naast lid ook secretaris van ben. De bedoeling is dat ik daar een aantal keramische vaas- en potvormen ga ontwerpen en maken in de sfeer van de kunststroom “de Stijl”.
In Nederland wordt hieraan landelijk veel aandacht besteed vanwege het 100-jarige bestaan van deze kunststroom waarvan de Doesburg de initiatief nemer is en Mondriaan en Rietveld er ook deel van uit maakten.

Project “Heden & Verleden”

Vandaag zijn we gestart met het project “Heden & verleden” op ‘T Loo te Bergeijk. Ouderen en kinderen van de basisschool St. Bernardus hebben door middel van spelletjes nader kennis met elkaar gemaakt. Volgende week dinsdag beginnen zij samen aan een “Levensboek”. Aan de hand van verhalen van de ouderen maken zij een collage gerelateerd aan hetgeen ze elkaar vertellen.

Project “Heden & Verleden”, Bergeijk ’t Loo

4 april 2017

Morgenvroeg starten Silvia Hendriks en ik het zoveelste project “Heden en Verleden” op het Loo te Bergeijk samen met de kinderen van groep 6 van basisschool St. Bernardus.
De ouderen zijn aangesloten bij de ouderenbond en wonen allemaal thuis in tegenstelling tot de groepen ouderen die ik tot nu heb begeleid in dit project.
Ik ben benieuwd of zij net zo meegaand zijn en of ze niet erg vast geroest zijn in hun wekelijkse activiteit.
Morgen beginnen we met een spelletjes ochtend!

 

 

SiteLock