Workshop “Selfies, doe eens analoog!”

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de tentoonstelling “BKV klapt uit de School” van de Bergeijkse Kunstenaarsvereniging waar onder meer ik  recent werk toon met als thema: “Selfies, doe eens analoog !!” worden ook workshops aangeboden.

Voor zowel de schoolgaande jeugd (max 25 pers. ) als volwassen (max 20 pers.) bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor een workshop waarbij het thema als uitgangspunt genomen wordt.

Er worden twee technieken aangeboden
1-  Keramiektechniek – € 100,–  incl. klei en stookkosten
2-  Teken- en/of Schildertechniek – € 65,– incl. materialen
Per groep kan slechts voor één techniek worden gekozen!

Workshop “Schalen”

Korte cursus (4 avonden) “Maak een schaal van Keramiek”

Deze workshop gaat van start zodra zich 6 cursisten hebben aangemeld.

Aan het eind van deze korte cursus gaat u naar huis met een zelf ontworpen en gedecoreerde en geglazuurde schaal van keramiek.

De praktijk heeft uitgewezen dat een concreet aanbod van een kortdurige klei-workshop de voorkeur heeft boven een langdurige basiscursus. 
Daarom wordt nu deze thematische workshop aangeboden.

Daarbij willen we de cursisten in 4 avonden van circa twee uren, op enthousiaste en deskundige wijze begeleiden bij het realiseren van een mooie schaal naar eigen ontwerp.
De maximale diameter voor een ronde schaal is 36 cm en voor een vierkante schaal circa 30 x 30cm.

Cursusavond 1

Op de eerste cursusavond krijgen de cursisten een korte en bondige uitleg over de mogelijkheden m.b.t de vormgeving en de decoratietechnieken.
Omdat de mogelijkheden nagenoeg onuitputtelijk zijn, zullen de meest gangbare technieken aan de orde komen.
Na het theoretische gedeelte gaan we de eerste avond aan de slag met diverse decoratietechnieken op leerharde kleiplaten:

a-         engobes = met keramische pigmenten gekleurde klei
b-         glazuren – gezien het scala van glazuren enorm is, zal
              het aanbod 
tijdens de cursus beperkt blijven tot een
              aantal primaire kleuren die
 gemend kunnen worden.
c-         scraffiti (inkrassen)
d-         uitsnijden en/of opleggen van vormen
e-         sjabloneren

Cursusavond 2

Op de tweede cursusavond bekijken en bespreken we de resultaten van onze decoratie experimenten met engobes en glazuren.
Daarna gaan we aan de slag met de zogenaamde “plaat-techniek” of “rolletjes-techniek” om het bedachte ontwerp te realiseren.
Er wordt van de cursisten verwacht dat zij dus thuis, m.b.t. het ontwerp, het nodige voorwerk doen. In overleg met de docent wordt de keuze gemaakt uit een van de technieken, hetgeen mede afhankelijk is van het gekozen ontwerp, 
De basisvorm wordt dan op of in een mal gelegd; bijvoorbeeld een wokpan of een mal van gips.

Cursusavond 3

Tijdens de derde avond brengen we de decoratie aan die kan bestaan uit ingekerfde vormen, tekeningen of ornamenten. Men kan vormen uitsnijden of extra vormen op de schaal aanbrengen. Echt te veel om op te noemen. Het resultaat is mede afhankelijk van uw eigen wensen en aangevuld met suggesties van de docent.

Cursusavond 4

De praktijk heeft uitgewezen dat het aanbrengen van kleur door middel van engobes en/of glazuren de nodige tijd in beslag neemt. Ondanks de eerste kennismaking op de eerste cursusavond zal de vierde cursus-avond meer dan gevuld zijn.

De materiaalkosten bestaan onder meer uit:

  • Circa 5 Kg wit bakkende klei à € 5,00 of 5 Kg roodbakkende klei à € 7,00
  • Voor het gebruik van engobes en glazuur wordt uitgegaan van een gemiddeld gebruik per persoon à € 5,00
  • Een ovenstook, zowel een bisquit = 900 graden Celcius als een glazuurstook = 1020/1050 graden Celcius, kost € 10,00 verdeeld over het aantal werkstukken die in een ovenstook worden gebakken.
    De schalen gemaakt van klei dienen meestal twee keer in een oven gebakken worden; 1 x bisquit-stook en 1 x glazuurstook.

Bovenstaande materiaal- en stookkosten komen bovenop het cursusgeld à € 30,00 per persoon.