Academie Arendonk 3e jaar Keramiek

Vooruitlopend op de goede voornemens voor 2023, ga ik proberen om deze blog m.b.t. de voortgang op de academie consequenter bij te houden.
Eind november wilde ik daar al een begin mee maken ware het niet dat ik bij het upgraden van de WordPress-versie en een plug-in meteen werd geconfronteerd met invoer problemen. Uiteraard de hulp ingeroepen van de helpdesk van One.com.
Tot nu toe heb ik bijzonder goed ervaringen met de helpdesk van deze provider.
“Het duurt soms wel even, maar dan heb je ook wat!”

Het is nu 11 december 2023; ruim 3 maanden alweer in het derde jaar op de afdeling keramiek.
Dit jaar staat grotendeels in het teken van “GIPS”.
De eerste paar maanden was het experimenteren met gips, al dan niet in combinatie met andere materialen en verfsoorten. om vervolgens opgedane ervaring te gaan vertalen in landschappen.

Na wat onderzoek uit het groot scala van landschappen heb ik gekozen voor bos landschappen, geïnspireerd door de chaos in de bossen in de nabijheid van mijn woonplaats na een zware storm.
Daarnaast is mijn keuze gevallen op enkele “industriële” landschappen van de chemische industrie en constructie restanten van kolenmijnen in Limburg.

30 november j.l. hebben we zogenaamde “toonmoment” gehad.
Op zo’n dag krijgen we de gelegenheid om het resultaat van onze inspanningen te presenteren. Als ik iets vermoeiend vind is het dat wel. Tegen 17:00u. was ik bekaf!
Uit het scala van proefopstellingen, al dan niet aan de wand, sokkels of vloeren, komt er een moment dat de docenten hun zegje daar over doen.
Ondanks het feit dat je denkt, mede in overleg met medestudenten, dat de opstelling naar behoren is, weten de docenten je te wijzen op een aantal belangrijke aandachtspunten.
Zoals:
– het gebruik van de ruimte
– De opstellingen c.q. ruimte van de diverse werken ten opzichte van elkaar,
– Passen de kleuren van de gegroepeerde werken wel bij bijeen
– Een niet passend te fel gekleurd object niet bij de andere wat “sobere” werken plaatsen –
maar mogelijk ophangen/opstellen aan een nabije/aangrenzende muur zodat er wel een
connectie/verwijzing is naar de andere werken.
– Werken die geen toegevoegde waarde hebben weglaten.
Al bij al is zo’n toonmoment bijzonder leerzaam en meer dan de moeite waard.

Kerstvakantie

Omdat ik al geruime tijd de nodige problemen had met mijn website, die ik niet snel zelf op kon lossen, ben ik ver achtergebleven met actuele berichtgevingen over mijn vorderingen op de academie, afdeling keramiek.
Inmiddels de tweede opdracht afgerond en met de derde opdracht begonnen.
Het resultaat van de tweede opdracht hebben we kunnen tonen aan de hand van een kleine overzichtstentoonstelling samen met mijn jaargenoten Winnie en Nelleke.
De derde opdracht bestond uit het fotograferen van composities van willekeurige voorwerpen.
Deze compositie dienen vervolgens geabstraheerd te worden door bijvoorbeeld details uit de composities te vertalen naar andere collages.
De fout die ik daarbij (wederom) maakte was het feit dat ik teveel rekening hield met de mogelijkheden van klei. Althans de mogelijkheden vanuit mijn eigen beperkte inzicht wat er zoal met klei gerealiseerd kan worden.
Dat fenomeen weerhoud mij ervan om onbevangen composities en collage te maken.
Toen ik dat inzicht eenmaal had, mede op aangeven van de docente en jaargenote Nelleke, was er geen houden meer aan!

Een impressie van de resultaten van opdracht 3

Overzicht van de eerste aanzetten voor Opdracht 4

Hieronder een kleine samenvatting van een groot aantal combinaties van details uit de geabstraheerde afbeeldingen. De schetsen die daaraan vooraf zijn gegaan ontbreken nog.

Academie Arendonk Week 5

Vandaag hebben heeft de docente Leentje met ons, 2ejaars – Nelleke, Winnie en mij, de voortgang van onze opdracht besproken. Met name de “richting” waar we met onze keramische “schetsen” aan de hand van de plaattechniek en de verworven kennis op gebied van engobes, sinter engobes en oxydes in wilden slaan. Ik had de week hieraan voorafgaand een aantal kleine droedels gemaakt waaruit ze er enkele koos als suggestie voor mijn verdere zoektocht.

Daar kon ik mij heel goed in vinden omdat mijn voorkeur daar ook al naar uitging. Na haar eerdere opmerkingen c.q. suggesties op mijn eerste twee pogingen was ik min of meer die richting al opgeslagen.

Volgende week hoop ik dat de serie met engobes, nu voor de helft voorzien van transparant glazuur (glanzend voor de serie van 1050ºC en mat voor de serie 1250ºC) afgebakken zijn. De oxyde proeven, zowel puur als ingewassen op klei plaatjes voorzien van diverse structuren, waren klaar en gaven een redelijk eerste inzicht op hetgeen de verschillende metaal oxydes onder een transparant en mat transparant voor kleur werking hebben. In feite geen onbekend terrein gezien de vrij grote ervaring in het verleden op dit vlak.
Jaren terug, bij aanvang van de de studie Monumentaal/Mixed media, het advies gekregen even (werd 8 jaar) afstand te nemen va mijn keramische activiteiten zodat ik mij kon richten op het scala van uitdrukkingsmateriaal.
Destijds dan ook de rigoureuze stap genomen en alle eerdere engobe- en glazuurproeven weg te doen. Dat schiep gelijk de nodige opslagruimte.
Gezien mijn leeftijd is het ook niet slecht om het “huiswerk” weer eens van voren af aan te doen.

Academie week 3 & 4

De laatste 2 à 3 weken zijn we vrij intensief bezig geweest met het maken van engobes m.b.v. een aantal kleurende oxydes (Mangaan-, IJzer-, Cobalt-, Zink-, Koper-, Rutiel- en Chroomoxyde) en daar de nodige proefplaatjes van gemaakt voor zowel 1050ºC als 1250ºC in kleine stappen van 1% oxide toevoeging tot het maximale percentage, wat per oxyde verschilt.
De engobes uiteraard op leerharde proefplaatjes aangebracht.
Verder hebben we de bovenstaande oxydes puur aangebracht op bisquit gebakken (950ºC) proefplaatjes. Na drogen op een serie over de oxydes een transparant glazuur aangebracht om die vervolgens af te laten bakken op 1050ºC en op een andere serie een mat transparant glazuur aangebracht om deze af te laten op 1250ºC
In de komende weken gaan we dan ook nog eens sinter engobes maken.
Deze sinter engobes kunnen, net zoals oxydes en (kant en klare) glazuren op bisquit gebakken objecten aangebracht worden. Hetzij met een kwast of er op gespoten. Als sinter engobes op keramische bisquit gestookte objecten gespoten wordt krijgt het een specifieke wat viltachtige huid.
Met de bovenstaande resultaten gaan we op een aantal “vlakke” kleiplaten aanbrengen die voorzien zijn van een bewerkt oppervlak, Lijnen, structuur, vlakken etc.
Na de ochtendpauze van 10:30u. was het weer tijd voor een portie kunstgeschiedenis met als de Renaissance als hoofdthema waarbij zowat alle bekende schilders, beeldhouwers en architecten de revue passeerden.

Academie – week 2

10 september 2021

In afwachting van nadere instructies, verder gegaan met het bewerken van de platen die ik vorige week uitgerold had.

De docente gaf op slab 1 als commentaar dat de toegevoegde tekst te sturend was, maar de techniek van opdruk wel een goede toevoeging was.
Door slechts 1 letter te gebruiken en deze eventueel te herhalen “stuurt” de bewerking minder. De toevoeging van stukjes zwart gemaakte (met slib) gedroogde klei werd ook als een goede bewerking gezien.

Als opmerking op slab 2, wat in feite een proefplaat was voor eventuele toepassing/aanvulling op slab 1, dat deze doorschoot naar het decoratieve.
Daarbij werd aangegeven dat de grens tussen het decoratieve en autonome bewerking vrij smal is.

Slab 3 werd om die reden als beste (het benaderde het beste de gegeven opdracht) beoordeeld.

Later op de dag kregen we uitvoerig uitleg over gebruik en toepassingen van, slibs, engobes, sinter engobes, oxydes, stains en glazuren.
Om met de toepassing van sinter engobes te beginnen, kregen we de opdracht om circa 12 proefplaatjes te maken waarvan de helft van het proefplaatje voorzien was van verschillende structuren.
Door sinter engobes te spuiten wordt een ruwere huid verkregen.

Hieronder enkele schetsontwerpjes om op door te borduren.

Academie – week 1

3 september 2021

Via de Academie bericht gekregen dat België de Coronabeperkingen grotendeels heeft opgeheven. We kunnen weer een hele dag naar de academie! Nog wel een mondkapje op bij verplaatsingen in het gebouw.
In het keramiek lokaal zelf, mits de 1,5 mtr in acht wordt genomen, zonder.

Dit jaar staat de “Slab- oftewel plaattechniek” in combinatie met slibs, engobes, stains, oxydes en glazuren centraal.

Leentje, onze docente voor dit jaar, gaf aan dat we voorlopig met 2D experimenten aan de slag gaan waarbij we werken met de kleurtoon zwart/wit, huid, textuur, combinatietechnieken, compositie, sfeer, zwaar/licht, 2-zijdig, harmonie/disharmonie, randen.
Na deze introductie begonnen met het uitrollen van enkele kleiplaten, waarop voorzichtig een eerste aanzet werd gemaakt.
Gezien de opslagbeperkingen in mijn atelier heb ik besloten om voorlopig kleiplaten uit te rollen van 18 x 25 cm

Stand van zaken

Dat het bijhouden van actueel nieuws op mijn website niet mijn sterkste kant is, heeft zich inmiddels wel bewezen!
De eerste 3 jaaropdrachten zijn inmiddels volbracht.
Opdracht 1
Onderzoek van diverse lijnen op diverse papiersoorten met diverse teken- en schildermateriaal. Dit allemaal met een beperkt kleurgebruik: wit/zwart/grijs/Roodbruin
Een minimum aantal van 20-tal studies, waarbij de het onderzoek op papier vertaald moest worden naar klei met behulp van diverse tools en slib van witte, rode, grijze en zwarte klei.

Opdracht 2
Vanwege Coronatijd en de zeer beperkte lesmomenten kregen alle jaargroepen een en dezelfde opdracht: “Kop“.
We waren vrij in materiaal- en techniekkeuze.
Wel moesten we voorafgaand aan de uitvoering een moodboard maken.
Omdat we bij de eerste opdracht voornamelijk met slib hadden gewerkt, besloot ik om een niet-functionele kop en schotel te realiseren.

Opdracht 3
Van (details) van eigen schetsen van stillevens en/of foto’s silhouetten destilleren en deze vertalen naar een 10-tal symmetrische modelletjes van circa 10 à 15 hoog. Hieruit diende een vorm model te staan voor een uitwerking van een symmetrische vorm van 50 cm hoog met behulp van de “rolletjes techniek”.
Vervolgens dezelfde vorm met dezelfde techniek opbouwen naar een abstracte Asymmetrische vorm

Vrijdag 30 oktober 2020

Vrijdag 30 oktober 2020
Deze week diverse uurtjes doorgebracht in het atelier om nog een aantal schetsen te maken met ideeën uit twee boeken die ik had liggen;
“Ceramics and Print” van Paul Scot,                                    ISBN 0-7136-3746-3
“Arteffects”                van Jean Drysdale Green       ISBN 0-8230-2529-2  
Twee technieken met gekreukeld plastic en/of aluminiumfolie en een techniek met zeepbellen als achtergrond .
Verder heb ik daarbij gebruik gemaakt van enkel zelfgemaakt sjablonen.
De docente Merel had ook een link doorgestuurd van een film over Bernard Leach, de keramist die jaren in Japan had doorgebracht en onder meer de Raku-techniek en de toepassing van traditionele- en asglazuren in Europa en de VS bekend heeft gemaakt.

Ze heeft ook een ook een drietal links van YouTube-filmpjes van keramisten die zich bedienen van monotype decoraties.
Wel een manier van decoreren dat ook voor mij op termijn veel mogelijkheden biedt
Ben nu wel benieuwd of de proefjes die ik in het ovenlokaal heb neergelegd gebakken zijn.

Vandaag proberen of ik de laatst gemaakte schetsen met slib bij benadering hetzelfde kan realiseren. Met plastic en folie zal dat waarschijnlijk wel lukken, maar ik twijfel of dat ook gaat lukken met de zeepbellen.
In ieder geval heb ik dan, met zo’n 22 proefjes (20 was de opdracht0 aan de eerste opdracht voldaan.

Vrijdag 23 oktober 2020

Vrijdag 23 oktober 2020

De twee voorgaande weken niets over de voortgang van mijn keramische activiteiten geschreven. Daarom heb ik de belangrijkste gebeurtenissen een globale samenvatting op de betreffende lesdagen erbij geschreven.
Er waren weer een aantal slib ontwerpjes gebakken en deze hebben we ter vergelijking van onze drieën (Nelleke, Winnie en ik – eerstejaars) bij elkaar gelegd en er foto’s van gemaakt.
Moet Merel nog vragen of ze de foto’s door wil sturen.
Nelleke ontbrak helaas vanwege de naweeën van een staaroperatie.
Ik heb nog een tweetal nieuwe ontwerpjes op de proefplaatjes uitgewerkt en samen met een vijftal leerharde plaatjes naar de ovenruimte gebracht om gebakken te worden.
Zo’n voormiddag vliegt voorbij.
Thuis moet ik de resterende vrijdagmiddag uurtjes niet vergeten in te halen. Hopelijk blijft het deze week regenen. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om een aantal uren in het atelier door te brengen; dit in relatie tot het aantal klusjes die nog te verrichten zijn in en om het huis.
Woensdag j.l. is het bestelde Infrarood plafond stralingspaneel gearriveerd. Dit heb ik maar meteen boven mijn werktafel in het atelier gemonteerd zodat ik er voortaan warmpjes bijzit op kille en koude dagen.

vrijdag 16 oktober 2020

Vrijdag 16 oktober 2020

Vandaag kregen we te horen dat i.v.m. het Corona gedoe de vrijdag studenten gesplitst gingen worden omdat de groep uit meer dan 10 personen bestond.
Samen met de 3e jaars kan ik voortaan alleen nog op de vrijdagochtend komen.
De lesuren van de vrijdagmiddag zullen worden gecompenseerd met extra opdrachten en demo’s via internet.