Opdracht 3b & 3c – Afdeling Keramiek

Twee weken geleden was ik aan de slag gegaan om een 4de bewerkte theepot te maken waarbij de functie geheel ondergeschikt zou worden aan de abstracte vorm die ik voor ogen had.
Eerst had ik de “Moervorm” horizontaal enigszins schuin doorgesneden.
Met gietklei op een gipsenplaat een kleiplaat gegoten en vervolgens de twee open helften op de kleiplaat gemonteerd waardoor de twee helften weer twee aparte gesloten vormen vormden.
Vervolgens het binnen gedeelte van “Moervorm” wegsneden en de ontstane opening van beide helften dicht gemaakt met een reep gestolde gietklei. (zie foto)

Dit achter de rug hebbende, begonnen met het assembleren van de theepot met de overige afgegoten onderdelen. Best wel lastig om e.e.a. voor elkaar te krijgen.
Omdat ik nu eenmaal een “horizontale” oftewel een plattere eindvorm van de geabstraheerde theepot wilde realiseren, leverde het assembleren van de helften van het “Moergedeelte” van de Theepot in combinatie met de onderdelen de nodige problemen op.
Na wat gestoei kwam ik uiteindelijk toch tot een vorm waar ik mee uit de voeten kon.
Omdat het eindresultaat nog een “finishing touche” nodig had, besloot ik hem (haar?) mee naar huis te nemen.
Een te drukke week gehad, dus thuis niet aan de theepot gewerkt.
Toen ik vorige week op de academie mijn spullen uit de auto haalde viel de theepot op de grond.
Alle voorgaande moeite voor niets. Ook niet waar, want ik had weer wat meer inzicht gekregen in het “Wat” en “Hoe” !
Als derde- jaars studenten kregen we een nieuwe opdracht: we moesten nu met hetgeen we de voorgaande periode aan mallen hadden gemaakt een conceptueel object realiseren.
Dus van tevoren bedenken wat we gingen maken. In feite was ik daar vanaf aanvang van voorgaande opdracht al mee bezig geweest.
Jawel, ik liep dus weer eens op de troepen vooruit.

Omdat mijn vierde theepot in stukken lag, ben ik met restanten aan de slag gegaan.
Ik heb een op een gipsen plaat gietklei gegoten en deze wat aan laten drogen. Daarop heb ik een compositie gemaakt van de bruikbare onderdelen.
Daarnaast een proefopstelling gemaakt met witte klei K110 (0-0,2 chamotte) en mijn gietklei. Van de K110 klei heb ik een rechthoekig doosje gemaakt en dit met de opening gemonteerd op een leerhard plaatje van gietklei. Dit om te onderzoeken wat er zoal gebeurt m.b.t de droogkrimp en het bakproces. In hoeverre krijgt het proef objectje te maken met krimpscheuren vanwege de krimp verschillen van beide kleien.

Vandaag heb ik op de eerste, originele theepot een mat wit glazuur gespoten (P2033 van Colpaert-van Leemputten, België + 30% Kaolin) wat op 1050°C in een glazuur stook afgebakken dient te worden. De bedoeling is dat ik de wit geglazuurde theepot ga voorzien van transfers waarbij alle aspecten gerelateerd aan thee als thema zal worden gebruikt. het ontwerp maak ik zelf (zie afbeelding) waarna dit omgezet wordt naar een transfer door SDL produktie te Westerhoven, NL waarmee ik wel eens samenwerk.

Opdracht 3b – Afdeling Keramiek

De Krokusvakantie en een fikse griep zijn mede de oorzaak geweest dat er meer dan een maand tussen het laatste en dit blog-bericht zit.
Inmiddels heb een tweede en een derde theepot samengesteld, waarbij ik bij het assembleren van de tweede theepot de functie nog helemaal overeind heb gehouden heb. Bij het samenstellen van de derde theepot heb ik de functie steeds verder losgelaten.
Heeft mij wel de nodige kruim gekost om me daaraan over te geven.
Al bij al ben ik ik best wel tevreden met het vrij abstracte misschien wel enigszins kubistische eindresultaat.

Schetsen en kleuronderzoek

Vorige week een tussen evaluatie gehad, waarbij de eigen evaluatie in grote lijnen overeenkwam met de evaluatie van de docente.
Mede naar aanleiding van haar opmerkingen over mijn kleurgebruik heb ik deze week enkele kleur en decoratie schetjes gemaakt.
Omdat ik de toepassing van kleur en kleurcompositie met onderglazuren, engobes, en/of glazuren altijd al moeilijk heb gevonden, zal ondersteuning van de docenten bij het maken van keuzes dan ook zéér welkom zijn.

Opdracht 3 – 3e jaar Keramiek

Na assembleren van de diverse gietonderdelen is het eerste concept van de zogenaamde “Sani-Theepot” gerealiseerd.
Een object waarmee ik nog ga “stoeien”.
De functionaliteit zal daardoor naar alle waarschijnlijkheid ondergeschikt aan de vorm worden gemaakt.
Ik ga nog nog eens rondneuzen in de bak met sanitaire onderdelen die in combinatie met het basis ontwerp te gebruiken zijn.
Van een medestudent heb ik enkele suggesties gekregen.

Opdracht 2 – 3e jaar keramiek

19 december 2022

De tweede opdracht bestaat uit het maken van giet en/of drukmallen, al dan niet bestaande uit 1 of meerdere delen.
Na mijn middelbare school ben ik begonnen met werken als hulpmonteur in de verwarming- en sanitairbranche.
Ik besloot een theepot te maken welke aan die periode refereert.
Van berken triplex heb ik een uitvergrootte moer gemaakt, die dienst moet doen als container en dus als als basis diende voor een tweedelige mal.
Verder heb ik ook voor de giettuit (een S-bocht), het handvat (koppeling met een stukje gebogen 3/8″pijp), de voetsteuntjes (een gietijzeren 3/8″bocht c.q. “knietje”) en de deksel van de theepot (Knop van een mengkraan en een plastic dekseltje van een smeerkaas bakje) de nodige twee-, drie- en zelfs vierdelige mallen gemaakt.
Nu nog een kwestie de mallen goed laten drogen om daarna te gaan afgieten en assembleren.
De docente gaf aan om naast het sec afgieten van de diverse mallen ook te onderzoeken in hoeverre er met de onderdelen gemanipuleerd kan worden.

Academie Arendonk 3e jaar Keramiek

Vooruitlopend op de goede voornemens voor 2023, ga ik proberen om deze blog m.b.t. de voortgang op de academie consequenter bij te houden.
Eind november wilde ik daar al een begin mee maken ware het niet dat ik bij het upgraden van de WordPress-versie en een plug-in meteen werd geconfronteerd met invoer problemen. Uiteraard de hulp ingeroepen van de helpdesk van One.com.
Tot nu toe heb ik bijzonder goed ervaringen met de helpdesk van deze provider.
“Het duurt soms wel even, maar dan heb je ook wat!”

Het is nu 11 december 2023; ruim 3 maanden alweer in het derde jaar op de afdeling keramiek.
Dit jaar staat grotendeels in het teken van “GIPS”.
De eerste paar maanden was het experimenteren met gips, al dan niet in combinatie met andere materialen en verfsoorten. om vervolgens opgedane ervaring te gaan vertalen in landschappen.

Na wat onderzoek uit het groot scala van landschappen heb ik gekozen voor bos landschappen, geïnspireerd door de chaos in de bossen in de nabijheid van mijn woonplaats na een zware storm.
Daarnaast is mijn keuze gevallen op enkele “industriële” landschappen van de chemische industrie en constructie restanten van kolenmijnen in Limburg.

30 november j.l. hebben we zogenaamde “toonmoment” gehad.
Op zo’n dag krijgen we de gelegenheid om het resultaat van onze inspanningen te presenteren. Als ik iets vermoeiend vind is het dat wel. Tegen 17:00u. was ik bekaf!
Uit het scala van proefopstellingen, al dan niet aan de wand, sokkels of vloeren, komt er een moment dat de docenten hun zegje daar over doen.
Ondanks het feit dat je denkt, mede in overleg met medestudenten, dat de opstelling naar behoren is, weten de docenten je te wijzen op een aantal belangrijke aandachtspunten.
Zoals:
– het gebruik van de ruimte
– De opstellingen c.q. ruimte van de diverse werken ten opzichte van elkaar,
– Passen de kleuren van de gegroepeerde werken wel bij bijeen
– Een niet passend te fel gekleurd object niet bij de andere wat “sobere” werken plaatsen –
maar mogelijk ophangen/opstellen aan een nabije/aangrenzende muur zodat er wel een
connectie/verwijzing is naar de andere werken.
– Werken die geen toegevoegde waarde hebben weglaten.
Al bij al is zo’n toonmoment bijzonder leerzaam en meer dan de moeite waard.

Kerstvakantie

Omdat ik al geruime tijd de nodige problemen had met mijn website, die ik niet snel zelf op kon lossen, ben ik ver achtergebleven met actuele berichtgevingen over mijn vorderingen op de academie, afdeling keramiek.
Inmiddels de tweede opdracht afgerond en met de derde opdracht begonnen.
Het resultaat van de tweede opdracht hebben we kunnen tonen aan de hand van een kleine overzichtstentoonstelling samen met mijn jaargenoten Winnie en Nelleke.
De derde opdracht bestond uit het fotograferen van composities van willekeurige voorwerpen.
Deze compositie dienen vervolgens geabstraheerd te worden door bijvoorbeeld details uit de composities te vertalen naar andere collages.
De fout die ik daarbij (wederom) maakte was het feit dat ik teveel rekening hield met de mogelijkheden van klei. Althans de mogelijkheden vanuit mijn eigen beperkte inzicht wat er zoal met klei gerealiseerd kan worden.
Dat fenomeen weerhoud mij ervan om onbevangen composities en collage te maken.
Toen ik dat inzicht eenmaal had, mede op aangeven van de docente en jaargenote Nelleke, was er geen houden meer aan!

Een impressie van de resultaten van opdracht 3

Overzicht van de eerste aanzetten voor Opdracht 4

Hieronder een kleine samenvatting van een groot aantal combinaties van details uit de geabstraheerde afbeeldingen. De schetsen die daaraan vooraf zijn gegaan ontbreken nog.

Academie Arendonk Week 5

Vandaag hebben heeft de docente Leentje met ons, 2ejaars – Nelleke, Winnie en mij, de voortgang van onze opdracht besproken. Met name de “richting” waar we met onze keramische “schetsen” aan de hand van de plaattechniek en de verworven kennis op gebied van engobes, sinter engobes en oxydes in wilden slaan. Ik had de week hieraan voorafgaand een aantal kleine droedels gemaakt waaruit ze er enkele koos als suggestie voor mijn verdere zoektocht.

Daar kon ik mij heel goed in vinden omdat mijn voorkeur daar ook al naar uitging. Na haar eerdere opmerkingen c.q. suggesties op mijn eerste twee pogingen was ik min of meer die richting al opgeslagen.

Volgende week hoop ik dat de serie met engobes, nu voor de helft voorzien van transparant glazuur (glanzend voor de serie van 1050ºC en mat voor de serie 1250ºC) afgebakken zijn. De oxyde proeven, zowel puur als ingewassen op klei plaatjes voorzien van diverse structuren, waren klaar en gaven een redelijk eerste inzicht op hetgeen de verschillende metaal oxydes onder een transparant en mat transparant voor kleur werking hebben. In feite geen onbekend terrein gezien de vrij grote ervaring in het verleden op dit vlak.
Jaren terug, bij aanvang van de de studie Monumentaal/Mixed media, het advies gekregen even (werd 8 jaar) afstand te nemen va mijn keramische activiteiten zodat ik mij kon richten op het scala van uitdrukkingsmateriaal.
Destijds dan ook de rigoureuze stap genomen en alle eerdere engobe- en glazuurproeven weg te doen. Dat schiep gelijk de nodige opslagruimte.
Gezien mijn leeftijd is het ook niet slecht om het “huiswerk” weer eens van voren af aan te doen.